JOZEF KURINEC         CV portfolio contact
               
               
               
               

 

 

Mgr.art Jozef Kurinec

nar. 9.11.1973 v Bratislave

 

Štúdium:


1999, AVU, Praha, ateliér figurálnej tvorby, (prof. Jan Hendrych)


1999, VŠVU, sochárstvo, (prof. Juraj Meliš, prof. Jozef Jankovič)


1992, SŠUP, kamenosochárstvo, (J. Hobor, J. Gavula, V. Loviška)

 

Samostatné výstavy:

 

2008, Na ceste, Galéria Prokop, Pezinok, Slovenská republika


2005, Blindheal, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina, Slovenská republika

 

http://www.pgu.sk/archive/2006/kurinec.htm

http://www.svg.sk/sienvystava.php?getVystava=2695

 

Kolektívne výstavy:

 

2012, Burbulas /Bublina/, Galéria Arka, Vilnius, Litva


2012, Disegno Interno (Sochárske koncepty), Galéria SVÚ, Bratislava, Slovenská republika


2011, Design v soche - socha v designe, Galéria Max Klinger, Bratislava, Slovenská republika


2011, Socha a objekt XVI. Resculpture.sk, Yuka Kawai a Petar Barisic, Galéria SVÚ, Bratislava, Slovenská republika


2010, Socha a objekt XV. Socha a objekt mladých + Ole Videbaek (DK), Galéria SVÚ, Bratislava, Slovenská republika


2009, Výber zo súèasného slovenského sochárstva, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Dolný Kubín, Slovenská republika


2008, Výber zo súèasného slovenského sochárstva, Galéria M. A. Bazovského, Trenèín, Slovenská republika


2007, Bienále plastiky malého formátu, Pezinok, Slovenská republika


2006, Socha – Small Scale, Inspiro Konsepti, Bratislava, Slovenská republika


2005, L’ Art Slovaque á la Cité Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko


2005, Róbert Szittay - Jozef Kurinec, Galéria 35mm, Bratislava, Slovenská republika


2005, Slovenské umenie v Cité Internationale des Arts, Francuzsky inštitút, Bratislava, Slovenská republika


2004, Parallele figurative V, Citta di Castello, Taliansko


2004, Parallele figurative V, Gubio, Taliansko


2003, Výtvarné paralely, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava, Slovenská republika


2001, Výstava spolku Kuenstlerkreis Burg Strechau, Graz, Rakúsko


2000, Komunikácia proporcií, Západoslovenské múzeum, Trnava, Slovenská republika


2000, Reffeisenbank, Liezen, Rakúsko


1999, Volkswagen, Wolfsburg, Nemecko


1997, Ma¾ba - socha, Zichyho dvor, Komárno, Slovenská republika


1992, Socha - grafika, Krajinské múzeum zahranièných Slovákov, Bratislava, Slovenská republika


1991, Rádius, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava, Slovenská republika

 

Výtv. Sympóziá:

 

2006 – Třínecké dny umění – Třínec, Èeská republika

2005 – Medzi hranicou a hrádzou –sochárske sympózium Bratislava

1999 – Medzinárodné výtvarné sympózium Künstlerkreis Burg Strechau (Rakúsko)

1995 – Medzinárodné štud. sympózium – video-objekt, Tihany (Maďarsko) pod vedením prof. Dory Maurer

-------------------------------------------------------------------

od r. 2000 – externý pedagóg na Katedre scénografie a bábkarskej tvorby na činohernej fakulte VŠMU v Bratislave

2004 -externý pedagóg na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

-------------------------------------------------------------------

2002 - tvorivý pobyt v Cité Internationale des Arts v Paríži.