Cena Slobody Antona Srholca 2019 3D print, PA12, 57x115x200 mm
Epigenéza, 2017 print, 119 x 168
Inkarnácia, 2015 acrystal, sklo, voda, hypermangán, 80x55x35 cm
Inkarnácia acrystal, sklo, voda, hypermangán, 80x55x35 cm
Inkarnácia, 2015 A4 Priestor súčasnej kultúry
Na ostro, 2014 nerezový plech, 100x100x0,2 cm
Kríž, 2012 oceľ, 160x80x10 cm
Nedotýkať sa, 2011
Vzkriesenie, 2011 epoxid, drevo, železo 200x200x170 cm
Žeriavy 2010 Print
Kríž 2006 Print
Kríž 2006 Print
Na ceste, 2005 oceľ, rozmery variabilné
Bunky, 2005 lisovaný inpregnovaný papier, 25x25x10 cm
Rozmazané telo, 1998 plastbetón, výška 200 cm
Rozmazané telo, 1998 plastbetón, výška 200 cm
Sedimenty, 1996 hliník, oceľ, sklo, výška 160 cm
Sedimenty, 1996 hliník, oceľ, sklo, výška 160 cm